Mitt likepersonsarbeid

Logg ditt likepersonsarbeid på PC, nettbrett eller telefon

Utviklet i samarbeid med Norilco, Brystkreftforeningen og Norsk RevmatikerforbundLogg likepersonsoppdrag på PC/Mac, nettbrett eller mobil

Likepersonslogg.no er et profesjonelt verktøy for å logge likepersonsarbeid på PC, Mac, nettbrett eller mobil. Jo flere godkjente likepersonsaktiviteter foreningen klarer å gjennomføre, jo mer driftstilskudd vil foreningen få. Ved opprettelse av en konto på likepersonslogg.com, vil vi tilpasse portalen til deres formål. Likepersonene logger inn og rapporterer aktiviteten de har utført.

Likepersonslogg (LPLG) oppfyller alle krav i forhold til GDPR (General Data Protection Regulation). Alle innlogginger blir logget. Likepersoner må godkjenne en Personvernserklæring (med versjonsnr. og dato). Dobbel autentisering anbefales, og vil være et valg dere kan velge.

Flere strukturer og tilgangsnivåer

Det er flere tilgangsnivåer i Likepersonslogg. Tilgang på sentralt nivå som håndterer og har oversikt over alle likepersoner og distriktsavdelinger. Tilgang på lokalt nivå som håndterer en eller flere distriktsavdelinger inkludert likepersoner. Tilgang for likepersoner, som logger sitt likepersonsarbeid.

Brosjyre

Bygg selv det dere trenger!

Likepersonslogg er et fleksibelt system som enkelt kan tilpasses deres behov. Dere velger selv relevante felt for organisasjonen.

Rapportering og søknad om tilskudd

Ta ut de rapportene du trenger for innrapportering til Bufdir (Barne- ungdom og familiedirektoratet) og eventuelt andre steder hvor organisasjonen kan søke om økonomisk tilskudd. Nye krav fra Bufdir stiller langt høyere krav enn tidligere til å registrere oppdragene, og de organisasjonene som er flinke til dette vil få en økonomisk gevinst.

Priser19.990
/1. gang

Etablering/Lisens!

Betales en gang pr. organisasjon

1290
/mnd.

Serviceavtale pr. måned

Serviceavtalen dekker webhotell, database og oppdateringer.

0
/likep./år

Kr. 0 pr. likepersonskonto/år

Kr. 0 pr. likepersonskonto/år for 0-49 likepersoner. For 50 likepersoner, eller flere, kr. 10 pr. likepersonskonto pr. år, i tillegg til serviceavtalen.Det er ingen begrensning på hvor mange likepersonsoppdrag hver likeperson kan registrere. Ved etablering/avtaleinngåelse faktureres etablering og 1. års drift. Alle priser er eks. mva.

KONTAKT

Klopp AS - Farmannsveien 48, 3125 Tønsberg
Telefon: 333 12 800 - post@klopp.no

09.00 - 15.00 (alle hverdager)

Kontakt oss